+421 905 891 023

+421 46 5426 189

office@lkwnataly.sk

+421 905 891 023

office@lkwnataly.sk

nataly logo final modre

Prepravnou činnosťou sa aktívne zaoberáme od roku 1997, kedy sme na základe živnostenského oprávnenia začali realizovať vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.

Postupne sme obmieňali vozový park a budovali firmu na základe spokojných klientov.

V roku 2011 sme spoločnosť transformovali na NATALY TRANSPORT s.r.o.

Naši dispečeri prepravy poskytujú klientom dokonalý servis, aby sme dosiahli Vašu maximálnu spokojnosť.

Garantujeme Vám  komplexný servis v oblasti prepravy počas celej obchodnej spolupráce. Pre nášho klienta to znamená lepšie služby, kvalitnejší obchodný vzťah vyplývajúci z individuálneho prístupu. Poznáme potreby svojich klientov a tak šetríme ich čas. Dispečeri sú schopní komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku . 

V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmé, že máme uzavreté poistenie tovaru na 166.000 € a poistenie zodpovednosti za škody. V rámci zefektívnenia a skvalitnenia operatívnej prevádzky sú všetky naše vozidlá vybavené mobilnými telefónmi a aj systémom GPS.

ponuka práce - ŠOFÉR MKD

nataly ponukaprace
0

zrealizovaných prepráv

0

európskych krajín

0

najazdených kilometrov

FTL transport

Preprava kompletných zásielok (fTL)

Kompletné, respektíve celovozové zásielky (FTL – Full Truck Load) je najrýchlejší spôsob prepravy tovaru. realizujeme najčastejšie plachtovými a chladiarenskými návesmi. Prepravíme pre Vás taktiež expresné, alebo JIT zásielky. Samozrejmosťou je GPS vybavenie vozidla na požiadanie klienta.

Preprava
čiastkových zásielok (LTL)

LTL transport

Platíte iba za potrebný prepravný priestor. Zásielky prepravované formou prikládok alebo zberných služieb (LTL – Less Than Truckload) s využitím všetkých dostupných typov kapacít prepravy sú vhodné pre klientov, ktorí majú zásielky, ktoré nie sú v expresnom režime (alebo JIT) a zároveň je ich možné priložiť do vozidla, ktorého ložný priestor zdieľajú so zásielkami iných klientov.

Preprava ADR tovaru

nataly adr tovar

Máme osvedčenie a vybavenie na prepravu  ADR tovaru akejkoľvek váhy a triedy. Nebezpečné veci sú podľa ADR veci a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami  – jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivita alebo iná nebezpečná vlastnosť – môžu pri preprave ohroziť bezpečnosť osôb, majetok alebo životne prostredie. Takže naše autá sú vybavené všetkými potrebnými opatreniami na jeho spoľahlivú a bezpečnú prepravu.

Certifikáty a povolenia

Odvetvie dopravy je náročné čo sa týka predpisov, nariadení a smerníc.

Spoločnosť NATALY TRANSPORT s.r.o. disponuje všetkými povoleniami a certifikátmi, ktorých povinnosť vyplýva či už zo zákonov Slovenskej republiky, alebo nariadení Európskej únie.

Sledujte nás

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

13-05-2024, 9:00

... ViacMenej

Komentovať na FB 126192484769005_513089514448594

Zdravíčko. Je ponuka ešte aktuálna? Hlavne na frigo??

Viac

Sme členmi

cesmad

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám poskytujeme informáciu podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie), a v rozsahu stanovenom v § 19 ods. 1 až 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

KTO SPRACÚVA VAMI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ:

NATALY TRANSPORT s.r.o., Hlboká cesta 191/21, 972 26 Nitrianske Rudno,

IČO: 46388591,

hlinkova@lkwnataly.sk ,

Ing. Iveta Hlinková

+421 907 149 499

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, poprípade titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré nám poskytujete, aby boli použité v prípade odpovede na kontaktný formulár. Údaje spracúvame na základe §13 odst.1 písm.b Zákona.

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely komunikácie mezi nami a Vami.

 

ZÁBEZPEKY

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom kďalšiemu spracovaniu. Nevykonávame profilovanie ani prenos údajov do tretích krajín.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb sú v plnom rozsahu spracované v § 19 až § 30 Zákona.

Jedná sa predovšetkým o:

• právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

• právo na vymazanie osobných údajov

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

• právo namietať spracúvanie osobných údajov

• právo na prenos svojich osobných údajov

• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

• právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozorného orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky .

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi . Voči Prevádzkovateľovi si môže svoje práva uplatniť písomnou žiadosťou alebo žiadosťou prostredníctvom elektronickej komunikácie.

CENOVÁ PONUKA

V pripade, že máte záujem o cenovú ponuku, alebo máte nejaké otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formuláru. My sa vám v čo najkratšom čase ozveme na uvedené kontakty.